• YARIM ALTIN
  1.593,00
  % -0,67
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN/TL
  350542,500
  % 6,06
 • BIST 100
  1.392,91
  % 0,09

Bankalar Hangi Masrafları Alabilirler, Hangisini Alamazlar ?

Bankalar Hangi Masrafları Alabilirler, Hangisini Alamazlar ?

Kişilerin, yatırım ya da kullanım amaçlı olarak ev sahibi olmalarında ve benzeri yüksek tutarlı giderleri için, bu giderleri karşılayacak kadar nakit paraları olmayabilir. Bu durumda  çok sık başvurulan bir yöntem olan banka kredisi kullanımı ile ihtiyaç duyulan para bankalardan sağlanabilmektedir.

Banka Masrafları:

Banka ve müşterisi arasında, kredi için oluşturulan sözleşmelerde, tüketicilerin ödemesi gereken dosya masrafı adı altında birçok kalem yer almaktadır. Tüketicilerin birçoğu bu masrafların haksız olması gerekçesiyle tüketici mahkemelerine çok sayıda başvuruda bulunmuşlardır. Diğer benzer durumlar için de emsal özelliği taşıyan Yargıtay mahkemesi kararında, bankaların yalnızca kredinin oluşturulması için harcanması gereken zorunlu tutarların ve kanıtlanabilir olan tutarların “masraf” adı altında müşterilerinden temin edilebileceği açıkça belirtilmiştir. Burada belirtilerin zorunlu giderler mahkeme tarafından teker teker belirtilmemiş, bu giderlerin zorunlu olmasının kanıtlanması, bankalara bırakılmıştır. Yani bankalar, savunmaları sırasında kanıtlayabilecekleri ve zorunlu gider olarak gösterebilecekleri giderleri müşterilerinden masraf adı altında alabilmektedirler.

“Bankanın sözleşmedeki hükme dayanarak haklı ve makul olmayan, ayrıca belgelendirilmeyen dava konusu giderleri talep etme hakkı bulunmadığı, talep edilen bu giderlerin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalı taraftan talep edilebileceği, soyut olarak istihbarat gideri adı altında ücret alınmasının mümkün bulunmadığı…” (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2013/4374 Esas, 2013/5267 Karar, 5.3.2003 Tarih)

                                                                                               

“Dosya kapsamına göre; taraflar arasında Konut Kredisi sözleşmesi düzenlenmiş olup, sözleşme öncesi bilgi formunda masrafların nelerden ibaret olduğu belirtilmiş ise de; anılan maddenin taraflarca ayrıca ve açıkça müzakere edildiği hususu kredi veren tarafından ispatlanamadığı gibi tanzim edilen hükmün, yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir.” (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2013/22232 Esas, 2013/20552 Karar, 2.9.2013 Tarih)

 

Aynı şekilde müşterisi olunan banka, müşterilerine sunduğu hizmetler nedeniyle kişilerin hesaplarından para düşebilmekte ya da borç hanelerine gider olarak girebilmektedir.

3 Ekim 2014  CUMA 29138 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ e göre bankaların müşterilerinden hangi alanlarda, hangi hizmetler için kesinti yapılabilecekleri açıklanmıştır. Bankalar bu belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir ücret oluşturmak isterlerse kurulun onayını almak zorundadırlar.

Bu düzenlemeye göre bankalar, verdikleri krediler için müşterilerinden tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek rehin tesis ücreti adı altında kesintiler yapabileceklerdir.

Kişilerin bankalardaki mevduat hesapları için kesilen hesap işletim ücretleri, bu düzenlemeye göre bankaların kişilerden alabilecekleri yasal giderlerdendir, aynı şekilde hesaplardan para çekilmesi sırasında oluşacak para çekme ücreti de alınabilmektedir. Ancak çoğu banka, hesaptan para çekim ücretini müşterilerinden almamaktadır.

Bankalar arası para transferi olan EFT( elektronik fon transferi) ücreti, havale sırasında oluşan ücretlendirme, yurt dışına SWIFT yoluyla para göndermek ya da bu yolla para gelmesiyle de bankaların müşterilerinden ücret talebinde bulunmasının haklı nedenleri arasındadır. Aynı zamanda kart yenileme ücreti, yıllık kart aidatı, ek kart yıllık üyelik ücreti, nakit avans gibi hizmetler de bu düzenlemede belirtilerin, bankaların müşterilerinden alabilecekleri giderler arasında bulunmaktadır.

Bankaların temel hizmetleri dışında sundukları hizmetler için, örneğin; kiralık kasa hizmeti, kampanyalı ürünler ve hizmetler, araştırma ücreti, fatura ödeme ücreti, bildirim ücreti, başka banka ATM’ lerinden işlem yapma ücreti, kamu kurumlarına yapılan ödemeler ve özel kişilere yapılan ödemeler için talep edilen ücretler, bankaların kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu alanlarda müşterilerden alınacak olan ücretlerin, bankaların internet siteleri üzerinden açıklanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Banka Müşterilerinden Alabileceği Masraf ve Ücretler

Bankanın müşterisinden alabileceği ücretler, ilgili kanunun Ek-1’ inde açıklanmıştır.

Bankaların müşterilerinden alabilecek oldukları diğer ücretler şöyle listelenebilir.

 1. Kiralık kasa ücreti
 2. Kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti
 3. Arşiv- araştırma ücreti
 4. Onaya bağlı bildirim ücreti
 5. Başka kuruluş ATM’ sinden yapılan işlemlerin ücreti
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler
 7. Üçüncü kişilere yapılan ödemeler
 8. Fatura ödeme ücreti